Feldschützen Wiler - Zielebach

Navigation

HomeVorstandMitgliederJungschützenProgrammResultateNews

2006

 

 

Vereinsmeisterschaft
 

Vereinsmeisterschaft 2006

Rangliste & Statistik

 

Download

 

    Brückwacht-schiessen Eröffnungs-schiessen Obligatorisch Feldschiessen Sektionsmeister-schaft
   
    48   100   85   72   100  
1 Müller Peter 38 79,167 94 94 80 94,118 68 94,444 95 95
2 Käser Marietta 45 93,750 95 95 79 92,941 65 90,278 91 91
3 Flückiger Ueli 45 93,750   0 73 85,882 63 87,500 91 91
4 Gysi Christian 37 77,083 91 91 77 90,588 69 95,833 89 89
5 Hug Peter 39 81,250 86 86 82 96,471 68 94,444 91 91
6 Mühle Mario 40 83,333 85 85 80 94,118 65 90,278 96 96
7 Blaser Christoph 44 91,667 88 88 77 90,588 66 91,667   0
8 Winowsky Sabrina 39 81,250 86 86 79 92,941 66 91,667 86 86
9 Weibel Robert 42 87,500 86 86 73 85,882 66 91,667 92 92
10 Graber Daniel 0 0,000 84 84 77 90,588 68 94,444 91 91
11 Fankhauser Fritz 38 79,167 83 83 76 89,412 50 69,444 95 95
12 Mühle Rudolf 0 0,000 86 86 80 94,118 65 90,278 66 66
13 Müller Kurt 42 87,500 90 90 74 87,059 61 84,722   0
14 Hanselmann Peter   0,000 91 91 68 80,000 64 88,889 89 89
15 Misteli Walter     77 77 71 83,529 62 86,111 91 91
16 Anliker Adrian     91 91   0,000 64 88,889   0
17 Ingold Franz 40 83,333   0   0,000 60 83,333   0
                       
    Sektion Wallis 3 Wiler - Schiessen OAMM OAMM Total  
     
    100 % 150 % 200 % 200 %    
1 Müller Peter 89 89 140 93,333 192 96 191 95,5 751,395  
2 Käser Marietta 94 94 139 92,667 182 91 181 90,5 740,858  
3 Flückiger Ueli 89 89 142 94,6667 189 94,5 189 94,5 730,799  
4 Gysi Christian 94 94 128 85,3333 183 91,5 185 92,5 729,755  
5 Hug Peter 89 89 135 90 181 90,5 179 89,5 726,915  
6 Mühle Mario 87 87 0 0 181 90,5 182 91 717,229  
7 Blaser Christoph 85 85 130 86,6667 184 92 183 91,5 717,088  
8 Winowsky Sabrina 89 89 0 0 192 96 187 93,5 716,358  
9 Weibel Robert 92 92 0 0 181 90,5 178 89 714,549  
10 Graber Daniel 88 88 127 84,6667 180 90 176 88 710,699  
11 Fankhauser Fritz 90 90 141 94 180 90 179 89,5 710,078  
12 Mühle Rudolf 91 91 133 88,6667 188 94 183 91,5 701,562  
13 Müller Kurt 88 88 0 0 180 90 180 90 617,281  
14 Hanselmann Peter 0 0 0 0 190 95 188 94 537,889  
15 Misteli Walter 91 91 128 85,3333 0 0 0 0 513,974  
16 Anliker Adrian 88 88 0 0 172 86 167 83,5 437,389  
17 Ingold Franz 81 81 0 0 184 92 184 92 431,667  
                     
 

Download